Uzta


Uzta
moisson, récolte - Basque.

Glossaire des noms topographiques en France . 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • užtaikyti — KŽ 1. tr. užkliudyti: Tąsyk galėjo ne tik skaudamą vietą ragu užtaikyti, bet ir žarnas paleisti rš. 2. žr. pataikyti 2: Vaistininkas galia geriau užtaikyti vaistus kaip daktaras Kv. Taip užtaikėt vaikuo batelius, taip reikalingi yra Lkv. 3. žr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtarymas — užtãrymas sm. (1) NdŽ; A.Damb. P, Grg → užtaryti 1: O tu, biednas žmogelis, niekur užtãrymo negausi Skrb. Da tokiam šėtonui užtãrymo reikia?! Ds. Karys nežiūria nė užtãrymo, nė baudos Škn. Ansai be jo žinios kariauti pradėjo su vietove, jo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtarškinti — 1. tr., intr. NdŽ subarškinti. 2. tr. tarškinimu paskelbti: Šiandien dvejas varžytynes užtarškino Ll. 3. tr. tarškinant tarškyne surinkti, gauti: Par dvi dieni užtarškinom septyniasdešim kiaušinių Krš. 4. intr. NdŽ šnek. uždrožti, užduoti: Ka… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtajyti — užtãjyti tr. 1. Lk nuraminti: Tos nora aną užtãjyti, tą uošvį Varn. 2. Vv paslėpti, nuslėpti: Būtų gavusi nuo tėvo už tokį darbą, bet teip užtãjijo, kad niekas nieko ir nesuprato Rm. 3. refl. apsimesti: Jis užsitãjyjo, kad jis negyvas LB261.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtaktinti — užtãktinti tr. 1. paslėpti, užgrūsti: Jau tu užtãktinai mano čebatus, kad jų nei velnias neras! Knv. | refl.: Višta inlindo rąstuosna ir užsitãktino tę kur Vlk. 2. užversti, užtvenkti: Upelį užtãktino akmenimi ir kupurnom (velėnomis) Vlk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtamsinti — 1. tr. Sut, LL302, NdŽ, DŽ1 padaryti tamsų, blogai apšviestą, užtemdyti: Ažutamsinu SD1206. Medžiai ir krūmai neturi užtamsinti gyvenamųjų patalpų rš. Narvelis, kuriame laikomi bandomieji triušiai, užtamsinamas sp. Moma baras, kam virtuvę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtatgi — užtàtgi prt., ažtàtgi (r.) Jž. žr. 2 užtaigi: Kad neklauso, tai nieko nepamokysi. – Užtàtgi Sb. Taigi užtàtgi, a išeis kas, a ne Mžš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtaupti — tr. End, Pln užčiaupti (lūpas): Tik užtaupk tus nasrus, ilgai nelojusi! Trk. O matysi, ka pasensi, nebeužtaupsi End. Buvo jau išsižiojęs rėkti, bet susigėdęs savo lūpas vėl užtaupė rš. | refl. Sd: Aš kosu i kosu – negaliu nė užsitaupti Slnt. Ko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtainioti — tr. painiojant kuo užtaisyti, užraizgyti: Kuo tu užtainiojai vartus, kad negali atkelt Sb. tainioti; aptainioti; atitainioti; įtainioti; ištainioti; pritainioti; sutainioti; užtainioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtaipernai — adv. LD407(Krtn), Dr žr. užpernai: Užtaipernai vaikas į mokyklą pradėjo eiti Slnt. Pernai ir užtaipernai vis buvo šaltos žiemos Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.